Dagligdagen

Vi har en fast dagsstruktur med aktiviteter, indlagte pauser med formiddagsmad, frokost og egen tid.  Dagen kan bl.a. rumme årstidsbestemte aktiviteter, sansemotorik og bevægelse, kreativitet, havearbejde og køkkentjanser.

Vi bruger stedets og naturens faciliteter i daglig dagen, hvor vi sætter det at være i og omkring naturen, meget højt.

Der er også mulighed for mere stille aktiviteter med en iPad, puslespil el.lign. i et af vores aktivitetsrum og på de individuelle arbejdsstationer.

Vi råder over to busser og har daglige ture ud af huset til svømmehal, Snoezelhus, fitness, samt gåture ved skov og strand.

Vi tilbyder en bedre personaledækning, end den der bliver tilbudt på dagcentre eller beskyttede værksteder.

Vi markerer højtider og mærkedage året rundt og hvert år holder vi et arrangement for brugerne og deres pårørende.

Læs mere om aktiviteter under Tilgange og metoder