Strukturering af samarbejdet

Vi søger at have en god og tillidsfuld dialog med pårørende, samarbejdspartnere og myndigheder, da brugerne i tilbuddet er helt afhængige af hjælp og støtte fra omgivelserne og vanskeligt kan tale for sig selv. De relationer, som brugerne ikke selv kan opbygge, forsøger vi således at være ramme for.

Vi har løbende kontakt til pårørende og sagsbehandlere og tilbyder med jævne mellemrum at man kan møde personalet, som en del af vores teammøder, ved møder med ledelsen el. lign.

Kommunikation bosted og dagtilbud imellem

I og med, at vi henter og aflevere brugerne af dagtilbuddet dagligt, på de respektive bosteder, har vi en tæt kontakt med personalet her. Vi har altid et kort overlap med den medarbejder, som tager imod eller sender brugeren afsted.

Det er dog ikke altid nok for en fyldestgørende kontakt stederne imellem. Så for nogle bruger, har vi taget initiativ til en elektronisk dagbog på vores brugeres Ipads. Dagligt skrives kort, hvordan dagen er gået, hvad vi har lavet, ligesom der kan uploades billeder. Bostederne er blevet rigtig glade for dette, da det gør det lettere, at tale om dagens oplevelser hjemme. Forældre og pårørende følger også med i dagbogen.