Vores faglige målsætning

Dagtilbuddet Skindersøvej, vil give brugerne mulighed for at få øget selvværd, livskvalitet og livsglæde ved at arbejde på at udvikle den enkeltes repertoire af aktivitets og handlemuligheder, de kommunikative kompetencer, samt evnen til behovsudsættelse og til at rumme egne følelser.

Vores mål er at skabe meningsfulde dage, hvor brugerne oplever medinddragelse, udfordringer og givende indhold. Vi støtter brugerne i at være så selvhjulpne som muligt, og vi ønsker, at alle kan være en del af fællesskabet. Her er alle betydningsfulde.

De mennesker som er tilknyttet hos os, har typisk svært ved at indgå i større sociale fællesskaber, og et særligt behov for nærvær og kendte trygge rammer.

Vi tager derfor altid udgangspunkt i den enkelte og hans eller hendes styrker og kompetencer.

Vi har fokus på at møde brugeren med forudsigelighed. Gennem gentagelser, genkendelige, daglige strukturer og gode relationer til få medarbejdere, understøtter vi de færdigheder brugeren allerede har og hjælper til, om muligt, at erhverve nye.