Medarbejdere

Dagtilbuddet Skindersøvej har fem faste medarbejdere tilknyttet. Vi møder således brugerne med en stabil medarbejdergruppe og vores ledelse indgår i den pædagogiske normering. Alle medarbejdere er under løbende uddannelse og vi arbejder ud fra fælles, faglige værdier og en samlet og afstemt pædagogisk forståelse.