Tilgange og metoder

I Dagtilbuddet Skindersøvej har vi som medarbejdere fokus på såvel vores egen indsats, som den enkelte bruger og dennes udvikling og trivsel.

Vi arbejder ud fra en tilgang om at være tilstede og nærværende i vores samvær og dialog med brugere, kolleger og andre samarbejdspartnere.

Vi mener at kompetencer og ressourcer altid skal anerkendes og bruges positivt.

Vores tilgange og metoder er orienteret imod autismeforståelse og bl.a. baseret på

KRAP, Low Arousal, Tegn til tale, Totalkommunikation og ikke mindst Grøn Omsorg som bygger på idéen om vores sammenspil med naturen, kan være ro givende samt være med til at skabe et unikt læringsrum. Læs mere om Grøn Omsorg her