ADL-træning

Igennem vores ADL (Almindelig Daglig Livsførelses-) træning, forsøger medarbejderne i samarbejde med brugeren, at tilrettelægge de daglige aktiviteter og gøremål efter principper, hvor de bedst muligt støtter brugeren i at blive bedre til at klare hverdagslivet og være sammen med andre mennesker

Vi har således flere forskellige ADL-træningsforløb lagt ind i de individuelle handleplaner for brugerne.

ADL-træningen på dagtilbuddet foregår i naturlige sammenhænge og har til formål at gøre brugeren så aktiv og selvhjulpen som muligt.

ADL-aktiviteter kan således have karakter af personlige gøremål, som badning, påklædning og toiletbesøg og at spise med kniv og gaffel. Aktiviteterne kan også være mere sammensatte og udadvendte, som at brygge en kande kaffe i fælleskøkkenet, indkøb, tøjvask, tømme opvaskemaskine og deltage i sociale arrangementer.

Brugeren involveres i hverdagen og lærer at mestre dagligdags rutiner som kan have betydning for selvværdsfølelsen og øger muligheden for selvhjulpenhed i hverdagen.

Brugerne er f.eks. ofte med i køkkenet, hvor de har små afgrænsede opgaver som at skære ud, hælde i eller røre rundt til vores vanlige kolde frokost eller den varme tirsdagsret.