Grøn Omsorg

På Skindersøvej er vi inspireret af de norske og østrigske programmer for terapeutisk landbrug, som kaldes Grøn Omsorg. Her mener man, at det at færdes i naturen, være meget ude i dagslys og at omgås husdyr, giver højere livskvalitet i form af glæde og tilfredshed, mindre aggression og bedre betingelser for læring.

Når det gælder Skindersøvejs målgruppe giver det endvidere mening at tale om, at aktiviteterne i naturen er med til at sikre, at de får mere motion og frisk luft, end de ofte ellers ville få, og at de derfor også kan opnå en sundere livsstil i den henseende.

På Skindersøvej inddrager vi derfor brugerne så meget som muligt, i havebrug, at pleje de grønne områder og passe de forskellige dyr.

Selv de af vores brugere, som har meget store udfordringer, har gavn af at deltage i at plante, så, fodre og høste, da det alt sammen referer til noget alle vore brugere forstår: vores livsgrundlag – den føde vi putter i munden. Vi dufter og smager på de urter, vi arbejder med i haven, og vi genkender de gulerødder og æbler, som vi giver dyrene som en godbid.

Denne tilgang spejler vi også i at årskredsløbet bliver tydeligt understøttet ved vores fester, aktiviteterne der løbende vender tilbage og årshjulet. – Alt sammen en proces, vi kan læne os ind i.