KRAP

KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske.

Hensigten med KRAP er at støtte medarbejderne i at bibringe brugerne en større personlig og social kompetence, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet. Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer – uden at benægte at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov.