Totalkommunikation

Totalkommunikation som metode, handler om at have fokus på, at der er mange forskellige måder at kommunikere på, alt efter hvad der giver mening i den konkrete situation. Mere end en konkret og utvetydig metode, er det en tilgang til kommunikation, hvor man inddrager alle de forhåndenværende midler til at forstå hinanden og gøre sig forståelig. Det kan, udover det talte sprog, være kropssprog, mimik, udpegning, stemmeføring, lyde, tegn til tale osv.

For brugerne på Dagtilbuddet Skindersøvej handler det desuden om fortsat at udvikle og vedligeholde evnen til at kommunikere. Det er vigtigt, fordi sproget ligesom andre udviklingsområder kan forringes, hvis færdighederne ikke holdes ved lige. Målet er at brugeren føler sig set hørt og forstået og dermed anerkendt.