Målgruppe

Vores målgruppe er mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Dertil kan brugerne hos os have psykiske funktionsnedsættelser- og/eller intellektuelle kognitive forstyrrelser såsom ADHD, hjerneskade og mental retardering, samt sindslidelser såsom Tourettes syndrom og OCD.

Målgruppens funktionsniveau er lavt til moderat.

Vores målgruppe er ofte præget af en problemskabende adfærd, som kan komme til udtryk ved en selvskadende og eller udadreagerende adfærd.