Tegn til tale

Mange konflikter kan opstå på baggrund af de kommunikationsvanskeligheder der er, når man ikke kan udtrykke sig verbalt, som det er tilfældet for mange af vores brugere.

Flere af brugerne har dog lært TTT (Tegn til Tale) i deres respektive botilbud.

Vi oplever at det kan være konflikt nedtrappende at have et fælles TTT-sprog i dagligdagen, hvor alle brugere/personale anviser eller henviser til en fælles forståelse af f.eks. tegnet for køretur, frokost, tisse, nej og ja eller hjem. TTT kan derved afhjælpe mange situationer, som uden tegnenes hjælp ville ende i misforståelser eller konflikter.

Vi arbejder derfor, i samarbejde med kontaktpersoner på brugernes botilbud, med at indsamle og registrere den enkelte brugers tegn og betydning for på sigt at kunne ensrette hvordan tegnene bruges.

Tegn Til Tale læner sig op ad den danske Tegn-ordbog, men fokuserer på metoden som en vigtig del af en totalkommunikation.

I arbejdet med brugere, der ikke har et brugbart talesprog, har det vist sig, at det kan give gode resultater at ledsage sin tale med tegn. I mange tilfælde giver det ikke kun det resultat at tegnene bliver et kommunikationsredskab, men også at talesproget fremmes. Tegn Til Tale, er som al kommunikation, en del af ”totalkommunikation”, der er udtryk for alle de muligheder vi har for at modtage og afgive informationer. De vigtigste elementer er mimik, gestik, pantomime, tegn, TTT, øjenkontakt, mundaflæsning og tale.

Mennesker med begrænset eller intet verbalsprog får langt større mulighed for at udtrykke sig og blive forstået med Tegn Til Tale. Når omgivelserne supplerer deres tale med tegn, bliver deres budskaber nemmere forstået. Også mennesker, der pga. motoriske vanskeligheder ikke selv lærer at bruge tegn, kan få glæde af den visuelle støtte, som Tegn Til Tale giver.