Low arousal

Low arousal er en pædagogisk metode som anvendes indenfor konflikthåndtering. Grundlæggende tilbyder den redskaber til at undgå at vores brugere bliver følelsesmæssigt og sensorisk overstimulerede og dermed lettere ender i konflikter.

I vores tilgang lægger vi vægt på retten til selvbestemmelse og respektfuld behandling, uanset alder og funktionsniveau. Stiller vi for store krav, opstår der let konflikter.

Low Arousal er en konfliktnedtrappende metodisk tilgang til en bruger i evt. affekt – en pædagogik, hvor nøgleordet er at bevare roen og undgå konfrontationer, og hvor vores medarbejderen er trænet i at regulere sit eget og brugerens affektniveau. Ved hjælp af Low Arousal kan vi aflede og deeskalere problemskabende adfærd og konflikter. Målet er at ingen, hverken bruger eller medarbejder, taber kontrollen.

Kort sagt er budskabet i Low Arousal, at ro smitter. Det lyder måske enkelt, men konfliktsituationer kan i praksis, ikke overraskende, være mangesidede, udfordrende og komplekse.

Da størstedelen af kommunikationen er nonverbal, er det vigtigt at vi tænker over, hvilke nonverbale signaler vi sender, når vi står overfor en bruger, der er i høj arousal. Et eksempel på Low Arousal-tilgang kan være at holde fysisk afstand. At træde tilbage i stedet for frem mod brugeren og undgå berøring og direkte øjenkontakt og have rolig stemmeføring, tempo og kropssprog.